Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Get the picture of Stanica - Open Cultural Space
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001463
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17637 €
Sumár projektu:Zameranie projektu je vytvoriť miesta a hosťovať dvoch mladých ľudí na dlhodobú Európsku dobrovoľnícku službu v Žiline v org. Truc Spherique. Zámerom projektu je integrovať dvoch nových dobrovoľníkov do práce v kultúrnej organizácii, ktorá pracuje v mests
Koordinátor:TRUC SPHERIQUE