Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educ-Action
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001440
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26448 €
Sumár projektu:Projekt s názvom „ Educ-Action“ predkladá organizácia Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica , ktoré plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. V projekte žiada podporu pre 3 dobrovoľníkov ( 1 z Španielska, 2 z Rumunska). Doba trvania projektu je
Koordinátor:Centrum dobrovolníctva