Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From the South to the North
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001408
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59210 €
Sumár projektu:Projekt Z Juhu na Sever, predložený koordinujúcou organizáciou MLADIINFO SLOVENSKO, prepája 4 vysielajúce organizácie z južnej Európy (z Grécka, Talianska a Rumunska) a 4 slovenské organizácie prijímajúce dobrovoľníkov EDS. Cieľom je poskytnúť dobrovoľník
Koordinátor:MLADIINFO SLOVENSKO