Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marker CS vol. 3
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001403
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38215 €
Sumár projektu:Projekt "Marker CS vol 3." je dlhodobé česko-slovenského školenie pre pracovníkov s mládežou. Je založený na potrebách zisťovaných vo vykonanej analýze potrieb s ohľadom na kvalitu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorú plánuje podporovať na ú
Koordinátor:YouthWatch