Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVS - Experience the Vibrant Spirit!
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001401
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15972 €
Sumár projektu:Projekt "EVS - Experience the Vibrant Spirit" má byť pokračovaním projektov v OZ Kvas v Piešťanoch. Hlavnými cieľmi tohto projektu sú zlepšiť informovanosť mladých ľudí o možnostiach programu Erasmus+, viesť verejnosť k zodpovednému prístupu k životnému p
Koordinátor:Obcianske zdruzenie Kvas