Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
People are strange, when you are stranger.
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001395
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8425 €
Sumár projektu:Skupina mladých ľudí vo 14 -18 rokov zo Slovenska a Francúzska pripravila medzinárodnú výmenu mládeže pod názvom Nemajte strach z iných kultúr. V priebehu 8 dní od 12.-19.8.2017 bude 16 mladých ľudí prezentovať, diskutovať, obhajovať postoje a názory na t
Koordinátor:Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie