Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culinary Diplomacy - Breaking Bread to Win Hearts and Peace
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001376
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15690 €
Sumár projektu:Projektom je mládežnícka výmena, na ktorej sa zúčastní 6 partnerských organizácií zo Slovenska, Rumunska, Poľska, Litvy, Maďarska a Bulharska. A každý partner by mal poslať 4 účastníkov a 1 vedúceho mládeže. STEP je hlavným žiadateľom a koordinátorom proj
Koordinátor:Gastronomický spolok