Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dream Job
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001374
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30510 €
Sumár projektu:Projekt sa venuje podpore zamestnávania sa mladých ľudí v Európe. Pracuje s neformálnym vzdelávaním. Účastníkmi projektu majú byť predovšetkým pracovníci s mládežou, ktorí potom budú vedieť na základe získaných kompetencií šíriť výsledky projektu ďalej pr
Koordinátor:Generation4FutureSK