Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boosting Roma Youth Employment
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001366
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:98096 €
Sumár projektu:Projekt sa zaoberá témou zamestnanosti mladých ľudí, delí sa na niekoľko častí, a ponúka možnosť nahliadnuť do reálnych zamestnaní, simulovať pracovný pohovor a pripraviť mladých ľudí na výber zamestnania. Taktiež chce zlepšiť ich zamestnateľnosť, naučiť
Koordinátor:Association of Young Roma