Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Find yourself in Volunteering
Číslo projektu:2017-2-SK02-KA105-001365
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7440 €
Sumár projektu:Projekt je hosťujúcou EVS službou u žiadateľa, ktorá sa venuje dlhodobo prácou s dobrovoľníkmi. Ide o dlhodobú EVS službu v Bratislave, ktorá ma za cieľ rozvíjať schopnostiam, zručnosti a skúsenosti dobrovoľníka a zároveň prispievať k rozvoju práce žiadat
Koordinátor:Bratislavske dobrovolnicke centrum (Bratislava Volunteer Centre)