Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIV
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA205-001326
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:147224 €
Sumár projektu:Projekt je strategickým partnerstvom 4 partnerov – 2 zo Slovenska (YouthWatch a Regionálne centrum mládeže) a 2 z Českej republiky (Prázdninová škola Lipnice a Atmosféra). Zameriava sa na vytvorenie udržateľného modelu práce s mládežou v dvoch regiónoch –
Koordinátor:YouthWatch