Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunity to gain an awareness of other people's values and to explore their diversity
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001270
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:100060 €
Sumár projektu:Hlavnou myšlienkou projektu Európskej dobrovoľníckej služby je poskytnúť mladým ľuďom s cieľovou skupinou od 17-30 rokov príležitosť k získaniu nových pohľadov na rôznorodosť v európskom kontexte vzdelania, zdravia, tradícií, kultúry i generácie samotnej.
Koordinátor:Ekumenická rada cirkví v SR