Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media(te) Diversity
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001252
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17300 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny prekladá skúsená organizácia MLADIINFO. Hlavným cieľom výmeny mládeže je diskutovať o témach rozmanitosti v súvislosti s kritickým myslením a využívaním sociálnych médií ako nástroja na oslovenie širokého publika. Výmena je urč
Koordinátor:MLADIINFO SLOVENSKO