Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcoming Diversity
Číslo projektu:2017-1-SK02-KA105-001248
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8766 €
Sumár projektu:Projekt „Welcoming Diversity " predkladá OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom so sídlom v Bratislave a jeho hlavným cieľom je práca s osobami s postihnutím a ich rodinami. Projekt vytvára príležitosti na pomoc 10 mladým ľuďom vo veku 18-30 r. z
Koordinátor:Spolocnost na pomoc osobam s autizmom