Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA107-035223
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:112130 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica