Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Craft for better future
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA104-035107
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19380 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt je zameraný na praktickú a odbornú prípravu vybraných účastníkov v oblasti ľudových remesiel. Zámerom projektu je nielen zlepšenie kompetencií a zručností účastníkov v oblasti ľudovej remeselnej výroby, ale najmä ich príprava na uplatnenie sa na trhu práce v SR aj v zahraničí. Hlavné témy projektu : - poradenstvo pri nových možností propagácie a predaja výrobkov, ako sú online predaj, kontakt so zahraničnými partnermi - vstup na zahraničné trhy, účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách Hlavné ciele projektu: -motivácia a inšpirovanie ľudových remeselníkov pri ďalšej tvorbe a predaji ich výrobkov - pomoc pri začatí podnikania, rozširovaní podnikateľskej činnosti, vstupe na zahraničné trhy -zapojenie učiacich sa do ďalších aktivít v tejto oblasti a odovzdávanie skúseností ďalším účastníkom Očakávaným výsledkom projektu bude aj propagácia slovenských ľudových remesiel v zahraničí, pomoc ľudovým remeselníkom pri uplatnení sa na európskom trhu práce a zdieľanie skúseností a kontaktov občianskemu združeniu s partnerskými organizáciami a účastníkmi. Štrukturovaného kurzu sa zúčastní 12 účastníkov združenia, ktorí dlhodobo spolupracujú so združením TĽUR , organizačne sa podieľajú na podujatiach ako lektori tvorivých dielní . Združenie TĽUR každoročne zvyšuje počet podujatí organizovaných na Slovensku, čo by nebolo možné bez schopných spolupracovníkov. Aj účasť učiacich sa na štrukturovaných kurzoch zabezpečí zvyšovanie odbornej úrovne spolupracovníkov a zvýši kvalitu a počet organizovaných podujatí. Zvýši sa kvalifikácia a odbornosť lektorov, čo bude mať kladný dopad na fungovanie inštitúcie.
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, 920 41 Leopoldov
Leopoldov