Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA103-035012
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41048 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Banska Stiavnica