Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA103-034943
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:311513 €
Koordinátor:Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava