Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA103-034937
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:38955 €
Koordinátor:Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Košice