Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA103-034934
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:162063 €
Koordinátor:Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trenčín