Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA103-034909
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51275 €
Koordinátor:Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
Dubnica nad Váhom