Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035241
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53142 €
Sumár projektu:Do projektu Európskej Únie Erasmus + "Learn with Happy Bunnies and other Busy Bees" sú zapojené 3 organizácie z troch rozličných európskych krajín. Koordinujúcou organizáciou je Pedagogickej a sociálnej akadémie (PaSA) v Lučenci, ktorá je najstaršou organizáciou pripravujúcou žiakov predovšetkým na povolanie učiteľ v MŠ a vychovávateľ a to v jazyku slovenskom a maďarskom. Partnerskými organizáciami sú Vysoká škola Gál Ferenc, Pedagogické fakulta v Maďarskom meste Szarvas, pod ktorú patrí aj Cvičná materská škola A predškolské zariadenia Happy Bunnies nursery v Anglickom meste Gillingham. Projektu v anglickom meste Gillingham, sa zúčastnia 12 žiaci Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučeneci (PaSA) a 2 sprevádzajúcich pedagógov. Do projektu budú zapojení žiaci 3. ročníkov odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom slovenským. Mobility v maďarskom meste Szarvas sa zúčastní 12 žiakov 2. a 3. ročníkov odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo s vyučovacím jazykom maďarským a 2 sprevádzajúce osoby. Projekt je zameraný na potreby praktickej prípravy našich žiakov, vzhľadom na to, že súčasťou vzdelávania je aj predmet "odborná prax", počas ktorého si overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odborných pedagogických predmetoch v reálnom prostredí materskej školy v Maďarsku a Anglicku. Hlavnými cieľmi projektu sú získanie nových skúseností počas praxe v predškolskom zariadení Happy Bunnies nursery v Anglicku a Cvičnej materskej škole pri Vysokej škole Gal Ferenc v Maďarsku. Cieľom je zlepšenie jazykových zručností žiakov, zvýšenie kvality vzdelávania študentov odboru učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a v neposlednom rade zlepšenie kvality a zvýšenie objemu spolupráce so zahraničnými inštitúciami, pracujúcimi v predškolskom a predprimárnom sektore. Happy Bunnies nursery a Cvičná materská škola v Szarvasi sú pre tieto ciele projektu vhodnou organizáciou i partnerom zároveň.
Koordinátor:Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Lučenec