Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa pre prax
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035201
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48731 €
Sumár projektu:Podávateľom projektu je stredná odborná škola SPŠ strojnícka v Bratislave a účastníkmi sú žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave odborov Strojárstvo, Mechatronika a Technické lýceum. Prijímajúcimi partnermi sú odborné školy Kainuum ammattiopisto, Kajaani, Fínsko; SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg, Švédsko; ABB Tekniska Gymnasium, Vasteras, Švédsko a nová partnerská vzdelávacia inštitúcia CFAI Adamic, Evreux, Francúzsko. Predkladaný projekt reflektuje na potrebu zvýšenia kvality odbornej praktickej prípravy žiakov, prepojenia teórie získanej v škole a výrobnej praxe a zároveň motiváciu žiakov k dnes málo populárnemu odbornému vzdelávaniu. Strategickým cieľom tohto projektu je odbornou stážou žiakov v zahraničí vo vybraných firmách prispieť k zlepšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v príprave na ďalšie štúdium s ohľadom na potreby zamestnávateľov. V rámci projektu zabezpečia prijímajúce organizácie pre účastníkov v súlade so Školským vzdelávacím programom odbornú trojtýždňovú súvislú prax v podnikoch pre 36 žiakov odborov Strojárstvo, Mechatronika a Technické lýceum počas dvoch školských rokov. Cieľom tejto aktivity je získanie základných pracovných návykov a zručností pri práci s programovo riadenými strojmi, s priemyselnými robotmi a s IKT technológiami používanými vo výrobnej praxi. Zároveň aj zvýšenie flexibility a adaptability študentov, zlepšenie ich komunikačných schopností v odbornej angličtine. Predpokladáme, že projekt zvýši pripravenosť našich študentov na budúce povolanie a ich schopnosť začleniť sa do trhu práce po ukončení štúdia. V nemalej miere skúsenosti z praxe v zahraničí zvýšia aj flexibilnosť a podnikavosť účastníkov. Európsky rozmer projektu zdôrazňuje aj skutočnosť, že študenti z Fínska a Švédska prídu na prax v Bratislave. Zároveň bude projekt prínosom pre zúčastnené školy pri získaní skúseností vo vedení odbornej praxe, ktoré môžu zúročiť pri úprave a modernizácii učebných plánov a tvorbe školských vzdelávacích programov. Realizáciu projektu plánujeme na 24 mesiacov v rokoch 2017 - 2019.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola strojnícka
Bratislava