Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie odborných zručností v Nemecku a Taliansku.
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035176
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37186 €
Sumár projektu:Praktická príprava našich študentov prebieha v spolupráci s firmou Konštrukta-Industry, a.s. a iné firmy v regióne, pre ktoré naša škola pripravuje odborníkov.. Firmy požadujú zamestnancov, ktorí majú znalosti potrebné pre operácie v automobilovom priemysle, údržbu a opravy strojov a zariadení a samozrejme aj schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Keďže odborná prax bude prebiehať v Förderöweein Berufsbildende Schule in Koblenz, Germany, nášho dlhodobého partnera, ktorý má skúsenosť s odbornou prípravou našich žiakov a náš partner z Talianska Asocciazione "A Rocca" s dlhodobými skúsenosťami v oblasti praktickej prípravy a medzinárodných projektov. Budeme vyberať študentov druhého a tretieho ročníka študijných odboru mechanik elektrotechnik a automechanik, ktorí budú môcť počas štvrtého ročníka prezentovať výsledky ich mobility iným študentom a verejnosti.. Odborná prax automechanikov sa bude konať v špecializovaných servisoch v Barcellona Pozzo di Gotto od 18.9.2017 - 4.10.2017. Odborná prax v Nemecku sa uskutoční v meste Koblenz od 19. Oktobra 2017 do 3. Novembra 2017. IV týchto laboratóriách budú študenti pracovať na zostavovaní hydraulických a pneumatických automatických systémov FESTO a automatizovaných systémov SPS (PLC), ktoré najskôr nasimulujú a otestujú v programe (Fluid-Sim), potom ich prakticky zostavia a overia ich funkčnosť v praxi. Túto aktivitu budú riadiť Mr Ripplinger a Mr Jung. Študenti získať praktickú skúsenosť a budú môcť aplikovať ich poznatky v praxi, zlepšiť komunikáciu v cudzom jazyku nie iba počas bežnej komunikácie, ale predovšetkým v odbornej oblasti. Po ukončení strednej školy budú mať naši študenti lepšiu možnosť zamestnania vo firmách v regióne napr. Konštrukta-Industry, a.s. , na celom Slovensku i v zahraničí.
Koordinátor:SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín
Trenčín