Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sme v Európe
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035168
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48017 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove existuje viac ako 120 rokov, síce nie s rovnakou organizáciou, ani tými istými odbormi. Od začiatku svojej existencie sa škola prispôsobuje zmenám a potrebám spoločnosti, a to nás motivuje k uvedomovaniu si súčasných potrieb žiakov, rodičov, národa a celej Európy. Preto by sme sa chceli zapojiť do mobility žiakov v európskych krajinách a realizovať v prvom kroku tento projekt. Projektu umožní 20 študentom druhého a tretieho ročníka učebných a študijných odborov získať a rozvíjať čo najviac odborných kompetencií počas troch týždňov v Taliansku alebo Rakúsku: Žiaci v učebnom odbore 2964 H cukrár, v počte 4 žiakov v Rakúsku a 2 žiakov v Taliansku, majú možnosť: - nadobudnúť vedomosti a zručnosti pri príprave výrobkov z čokolády a karamelu - spoznať nové techniky a spôsoby prípravy, moderné vybavenie cukrárenských zariadení ako aj obsluhu jednotlivých zariadení - osvojiť si prípravu tradičných rakúskych zákuskov, ako rakúske cinnabon - škoricové slimáky, višňové rezy - Schwarzwälder-Kirschnitte, rakúske praclíky, tradičných talianskych zákuskov, ako tiramisu, profitterol, crostata, panna cotta. Žiaci v študijnom odbore 6445 K kuchár, v počte 4 žiakov v Rakúsku a 2 žiakov v Taliansku, žiaci v študijnom odbore 6444 K čašník, v počte 2 žiakov v Rakúsku, majú možnosť: - získať nové poznatky o rakúskych/talianskych potravinách, koreninách a regionálnych bioproduktoch, využitie tekvicového oleja, príprava miestnych delikates, rôzne druhy tirolských knedlí/cestovín a ich využiteľnosť pri príprave v praxi - osvojiť si rakúsku/taliansku regionálnu kuchyňu, ktorá sa zameriava predovšetkým na produkty z daného kraja a jednoduchosť prípravy a tieto vedomosti aplikovať v rozvoji regionálnej kuchyne doma - získať nové vedomosti a zručnosti v moderných trendoch a pri príprave rakúskych/talianskych múčnikov - osvojiť si prípravu a podávanie tradičných rakúskych jedál, ako viedenský tafelspitz, viedenská "šnicľa" so zemiakovým šalátom, salzburské halušky, parené buchty Germknödel, tradičných talianskych špecialít, ako gnocchi s opečenou zeleninou, zapečené cannelloni s rybou a so špenátom, špagety s mušľami, cestoviny s omáčkou z čerstvého lososa. Žiaci v študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník, v počte 6 žiakov v Taliansku, majú možnosť: - aktívne používať ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti - chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi - ovládať podstatu podnikovej činnosti - poznať právne formy podnikania - mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou - písať rôzne druhy písomností v cudzom jazyku - vytvárať propagačný materiál pre danú firmu. Medzi hlavné ciele projektu patria aj všeobecné kompetencie: - komunikatívne zručnosti – môžu sa zdokonaliť v cudzom jazyku aj v odbornej terminológii - intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti - schopnosť pracovať samostatne, schopnosť pracovať v skupine - tvorivosť - podnikateľské spôsobilosti - spôsobilosť byť demokratickým občanom. Výsledky očakávame hlavne v rozvíjaní odborných a jazykových zručností účastníkov, v ich lepšom postoji ku štúdiu, šírení svojich zážitkov stáže medzi spolužiakov aj medzi žiakov základných škôl. Mala by sa zvýšiť záujem žiakov o našu školu, zlepšiť kvalita vyučovania a dlhodobým prínosom by mala byť zmena učebných plánov.
Koordinátor:SOŠ obchodu a služieb PO
Prešov