Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracuj v zahraničí
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035150
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37372 €
Sumár projektu:Projekt vznikol z potreby školy zúčastniť sa medzinárodného mobilitného projektu za účelom rozšírenia svojich projektových, organizačných a manažérskych kompetencií a organizovania zahraničnej odbornej stáže pre 20 žiakov dvoch administratívnych odborov. Projektovými partnermi sú 2 firmy s logistickou a dopravnou činnosťou v meste Miláno, Taliansko, ktorí prijímajú 10+10 žiakov na dobu 3 týždne v marci 2018. Partnerstvo vzniklo z iniciatívy školy a potvrdenia partnerstva oboma partnermi. Od projektu sa očakáva, že: - študenti získajú nový pohľad na svet: zo svojho mikroregiónu vycestujú do multikultúrneho veľkomesta Európy (niektorí možno ani za hranice SR zatiaľ necestovali) - študenti sa zdokonaľujú v cudzojazyčnej komunikácii - študenti získajú nové odborné vedomosti a kompetencie, vďaka ktorým sa stanú z odborného hľadiska pripravenejšími pre reálnu prácu ako ich rovesníci, napr. *ovládať filtrovanie prijatých a odoslaných zákazníckych podnetov *ovládať vypracovanie cenovej kalkulácie pre zákazníka *ovládať organizovanie rôznych databáz *ovládať pracú s databázovým softvérom *ovládať generovanie štatistík a reportov Očakávame, že projekt bude mať pozitívny dopad na účastníkov, na spolupracujúce inštitúcie aj na miestnej úrovni.
Koordinátor:Obchodnáa akadémia
Liptovský Mikuláš