Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomôžme žiakom lepšie sa uplatniť na trhu práce
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035148
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28291 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom tohto projektu je umožniť 10 žiakom z odboru hotelová akadémia zúčastniť sa odbornej stáže v hoteloch Spojeného Kráľovstva, v meste Portsmouth. Týmto projektom chceme nadviazať na projekt Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia ktorý bol realizovaný na našej škole. V tomto projekte sme rozšírili učebné materiály o nové trendy v medzinárodnej gastronómii. Teraz sa chceme zamerať na britskú kuchyňu, ktorá bola mnohé roky považovaná za fádnu a príliš tučnú. V posledných rokoch sa britská kuchyňa znovu narodila a preto chceme, aby žiaci mali možnosť vyskúšať si prípravu tradičných britských pokrmov, ako Fish and Chips, roast beef. Aby sa naučili prípravu tradičných anglických raňajok (smažené vajíčka, slanina, klobása, vajíčka, fazuľa, paradajky a huby). Aby si osvojili prípravu a servírovanie anglického čaju, klasických anglických dezertov. Chceme, aby sa oboznámili s hotelovým zariadením v Anglicku a získali prehľad o fungovaní celého hotela a s poskytovanými službami cestovného ruchu danej krajiny. Chceme, aby vyskúšali prácu na viacerých úsekoch hotela (napr. na recepcii, upratovanie izieb, fungovanie skladov - logistika hotela) a získali tak komplexný obraz o fungovaní hoteloch v Spojenom Kráľovstve. Stáž by mala umožniť žiakom získať alebo zlepšiť vedomosti, odborné praktické zručnosti a kompetencie v týchto oblastiach: - v oblasti poskytovania hotelových služieb - starostlivosti o klienta, prevádzky a logistiky hotela, prevádzky a činnosti recepcie, plánovanie a riadenie jednotlivých úsekov, ako aj využitie informačných technológií pri týchto činnostiach - v oblasti gastronomických služieb - príprava jedál a kulinárskych špecialít anglickej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti (HACCP) - v oblasti podávania jedál a nápojov - plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov, príprava a podávanie tradičného anglického čaju - v oblasti doplnkových služieb, kongresové služby v hoteli - ich miesto a význam v ponuke hotelových služieb, plánovanie a realizácia kongresových aktivít - jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Žiak absolvovaním odbornej stáže v zahraničí získa zručnosti a vedomosti, ktoré si vyžaduje prax a tým si zvýši uplatniteľnosť na európskom i na domácom trhu práce - v regióne Pieninského národné parku, Vysokých Tatier, ako aj v prihraničnej oblasti Poľska. Posilní spoluprácu medzi školským vzdelávaním a potrebami podnikateľského prostredia pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností s cieľom podporiť ich osobný rozvoj. Žiakom nebude chýbať ochota vycestovať za prácou do iných regiónov Európy i sveta, čo prispeje k zníženiu nezamestnanosti v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu v našom regióne. Absolvovanie zahraničnej stáže dopomôže žiakom k úspešnejšiemu zvládnutiu maturitnej skúšky, ako aj pokračovaniu v nadväzujúcom štúdiu.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Jarmočna 108, Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa