Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chceme sa učiť od najlepších
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035072
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:67135 €
Sumár projektu:Naša škola už bola úspešná v mobilitnom projekte a zahraničná stáž mala pozitívne ohlasy medzi žiakmi a ich rodičmi, medzi zamestnancami a aj v širšej verejnosti. Škola chce opäť využiť takúto možnosť uplatnenia sa našich žiakov a zamestnancov v zahraničí, pretože projekt zvýšil motiváciu žiakov a vyučujúcich v ich odbore, výrazne sa zlepšili komunikačné schopnosti študentov a samotní žiaci získali vyššie sebavedomie, schopnosť spolupracovať a samostatne rozhodovať. Projektu sa zúčastnia žiaci druhého a tretieho ročníka Cirkevnej strednej odbornej školy Sv. Jozafáta v Trebišove, odborov hotelová akadémia (10 študenti), hostinský/-á (6 študenti), autoopravár - mechanik (7 študenti) a učitelia odborných predmetov (6 vyučujúci). Cieľové destinácie sú Lecco, Taliansko, Praha, Česká republika (študenti) a Viedeň, Rakúsko (učitelia). Uskutočnenie mobility plánujeme na začiatok budúceho roka - marec/apríl 2018 v prípade vyučujúcich a máj 2018 v prípade študentov. Aktivita č.1. Talianska skupina študentov bude sprevádzaná 2 dospelými osobami - pedagógom odborných predmetov a vyučujúcim anglického jazyka. Keďže mobilitu sme naplánovali do Talianska, pracovný program sme sústredili predovšetkým na talianske špeciality, tým umožňujúc našim študentom, aby sa oboznámili so špecifikami prípravy týchto jedál priamo v ich rodnej krajine. Česká skupina bude sprevádzaná jednou osobou - pedagógom odborných predmetov. Mobilitu sme naplánovali preto, lebo naša škola nie vždy vie pre nich zabezpečiť najnovšie technológie a nástroje. a/ Ciele projektu pre odbory Hostinský/-á a Hotelová akadémia: - zúčastniť sa výrobného procesu v kuchyni prij. inštitúcie - prácovať s modernými technológiami – konvektomat, salamander, grily, indukčné sporáky a pod., - osvojiť si postupy prípravy talianskych pokrmov (polievok, hlavných jedál a dezertov) a zdokonaľovanie sa vo všetkých technologických postupoch, ktoré žiaci doteraz poznajú - získať zručností v moderných spôsoboch prípravy talianskych jedál - naučiť sa ako servírovať a upravovať pokrmy na tanieri s využitím najnovších trendov v konkrétnej zahraničnej kuchyni - naučiť sa komunikovať v cudzom jazyku v bežnej reči ako aj po odbornej stránke b/ Ciele projektu pre odbor Autoopravár - mechanik: - naučiť sa pracovať s modernými diagnostickými prístrojmi a pomôckami - oboznámiť sa s postupom prác v opravárenských dielňach: napr. diagnostika tlmičov, oprava a výmena kolies, údržba brzdových systémov, demontáž motora, - sledovať činnosť prevádzky, získavať nové vedomosti a zručnosti pri opravách automobilov - oboznamovať sa s novými technologickými postupmi, využiť tak svoje doterajšie skúsenosti a zručnosti - oboznámiť sa s novinkami v automobilizme - zdokonaliť sa v manažmente v autoservise Radi by sme sa zamerali aj na multikultúrne rozdiely a ich stieranie v rámci Európy ich poznaním, pochopením a prijatím. Aktivita č. 2. Projekt je určený pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku študijných odborov hotelová akadémia a spoločné stravovanie. Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie vedomostí a najmä praktických zručností z jednotlivých úsekov hotela (ubytovací, stravovací, poprípade doplnkový). Vyučujúcim by sme radi zabezpečili túto mobilitu, keďže považujeme za veľmi dôležité, aby študentom podávali aktuálne informácie na vyučovacích hodinách a na odbornom výcviku a aby mali prehľad o najnovších trendoch vo svojom odbore. Stáž v hoteli im umožňuje, aby sa oboznámili s úlohami recepcie a typmi prác v kuchyni, aby si rozvíjali svoje vedomosti a aby si osvojili najnovšie metódy práce s hosťami a so zákazníkmi. Absolvovanie stáže by motivovalo vyučujúcich, aby obsah vyučovacích hodín aktualizovali a aby mali vždy pozitívny prístup k inováciám a k novinkám vo svojom odbore. Keďže učitelia majú rovnaké odborné zameranie, aj ciele ich mobilít sme skoncipovali jednotne. Ciele projektu: - zdokonaliť sa v komunikácii na odbornej úrovni v cudzom jazyku - oboznámiť sa so spôsobmi rezervovania ubytovania v danom hoteli, naučiť sa pracovať s rezervačným systémom, realizovať činnosti pri príjme hosťa - oboznámiť sa s prácou hotelovej gazdinej a chyžnej - podieľať sa na všetkých činnostiach realizovaných vo výrobnej kuchyni hotela a oboznámiť sa s novými technológiami výroby jedál v hoteli - pracovať s modernou kuchynskou technikou - oboznámiť sa so spôsobom plánovania počtu jedál, so spôsobom kalkulácie a normovania jednotlivých pokrmov, - tvoriť jedálne a menu lístky v spolupráci s Food and Beverage manažérom a šéfkuchárom, - pripravovať stolovanie vo všetkých formách, ktoré hotel realizuje (bufetové stoly, a la carte, room service a pod.) - pripravovať nápoje s inštrukciami od hotelového barmana Ciele nášho projektu vychádzajú z európskych priorít programu Erasmus +. Týmto projektom by sme radi zvýšili kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na našej škole a s našimi prijímajúcimi partnermi by sme radi vytvárali partnerstvo s cieľom podpory vzdelávania prácou.
Koordinátor:Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Trebišov