Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotelierstvo a cestovný ruch - SK verzus HU
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035071
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33601 €
Sumár projektu:Naša škola plánuje v tomto projekte realizovať zahraničnú odbornú stáž v maďarskej Budapešti v októbri 2017. Stáž sa organizuje na 3 týždne a zahŕňa 15 študentov (5-5-5) a 2 sprevádzajúcich učiteľov. Odbory, ktorých žiaci stáž absolvujú: - hotelová akadémia - manažment regionálneho cestovného ruchu - služby v cestovnom ruchu Cieľom realizovania projektu mobility je umožniť žiakom získať zručnosti v tých činnostiach, ktoré nadväzujú na teoretickú prípravu počas školského roku a zdokonaliť sa v praktickej príprave v študovanom odbore, ako aj rozšíriť si obzor v odbore. V rámci zahraničnej praxe budú mať žiaci možnosť porovnať organizáciu práce v jednotlivých segmentoch zaoberajúcich sa cestovným ruchom a hoteliérstvom na Slovensku a v Maďarsku. V styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi a nadriadenými si budú môcť zdokonaliť jazykové kompetencie získané počas vyučovacieho procesu a praxe. Od praxe očakávame, že sa u študentov zvýši samostatnosť, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, inovatívnosť, otvorenosť, flexibilita, adaptabilita, odbornosť, tímová práca a empatia. Ciele v oblasti odborného rozvoja účastníkov: HOTELOVÁ AKADÉMIA (firma: Best Western Hotel Hungaria****) - oboznámiť sa s tradičnými maďarskými jedlami, nápojmi, gastronómiou, s prípravou špecialít krajiny - oboznámiť sa s prácou na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, vybavovanie reklamácií, prezentácia zábavných programov hotela pomocou informačného bulletina) - oboznámiť sa s bezpečnostnými a hygienickými pravidlami hotela - oboznámiť sa s rozdelením práce v housekeepingu MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU (firma: Hotel Hilton) - oboznámiť sa s fungovaním medzinárodného hotela - oddelenie marketingu, reštaurácie, recepcie, HR, finančného oddelenia - oboznámiť sa s rozdelením práce na oddelení marketingu a marketingovou stratégiou hotela - oboznámiť sa s prácou na finančnom oddelení hotela (účtovanie, fakturácia, zmluvy s dodávateľmi) - oboznámiť sa s prácou na recepcii (registrácia, dokumentácia, vybavovanie reklamácií, hotelové služby) SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU (firma: Danubius Health Spa Resort Helia****) - oboznámiť sa s ponukami hotela a marketingovou stratégiou hotela - oboznámiť sa s výbavou a fungovaním wellness a spa v hoteli - oboznámiť sa s ponúkanými službami hotela a spoluprácou s inými firmami (ako u nás napr. zľava dňa, poukážky, balíčky, vzájomné dohody s firmami - zľavy pri ubytovaní v hoteli, atď.) Najdôležitejším očakávaným dopadom je rozvoj cestovného ruchu v regióne a krajine, vytvorenie medzinárodných vzťahov, zvýšenie odbornosti absolventov a zníženie nezamestnanosti v našom kraji.
Koordinátor:Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacim jazykom madarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Stefana 1533/3, Dunajská Streda
Dunajská Streda