Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skvalitnenie odborného vzdelávania v susednom Maďarsku
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035070
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33601 €
Sumár projektu:V našom regióne nezamestnanosť dosahuje vysokú tendenciu. Okolité súkromné firmy hľadajú takých odborníkov, ktorí okrem osvojených školských vedomostí dodajú firmám ešte viac. Najefektívnejším spôsobom získania dodatočných odborných skúseností je zúčastnenie sa mobilitných projektov. To je hlavným dôvodom realizovania tohto projektu - teda aby sa účastníkom projektu zvýšili odborné kompetencie. Na odbornú prax v Egeri, Maďarsku plánuje naša škola vyslať 15 študentov: - 5 študentov zo študijného odboru elektrotechnik - 5 študentov z učebného odboru auto-opravár - mechanik - 5 študentov z učebného odboru kaderník Pobyt plánujeme v októbri 2017, dĺžka pobytu by bola 3 týždne. Približne 70% všetkých účastníkov bude pochádzať zo sociálne slabého prostredia. Študenti študijného odboru mechanik - elektrotechnik budú pracovať v podniku špecializovanom na vykonávanie odbornej prípravy so zameraním na oblasť elektrotechnika (Wigner Szakoktatási Kft). Študentky učebného odboru kaderník/kaderníčka budú pracovať v kaderníckom salóne patriacom pod sieť salónov (Salón krásy Kleopatra), v ktorom sa môžu stretnúť s veľmi modernou technikou. Študenti učebného odboru auto-opravár - mechanik budú vykonávať prácu auto-opravára a kozmetické auto-opravárske práce v autosalóne (Automobil-Eger-97. Kft.). Všetci žiaci budú vykonávať prácu počas odbornej stáže pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výchovy, dbajúc na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Hlavné ciele projektu: - oboznámenie sa s novými technológiami, technikami a pracovnými postupmi v danom odbore - zvyšovanie mobility študentov - podnietenie inovatívneho myslenia a konania - získanie skúseností s adaptáciou k neznámemu prostrediu - návyk na európsky štandard práce Od projektu sa očakáva, že účastníci: - oboznámia sa s novými technológiami, technikami daného odboru (napr. keratínové kúry na vlasy, mezoterapia, obsluha CNC strojov, frézovanie, automobilová kozmetika) - rozvinú odbornú terminológiu v maďarskom jazyku, ktorá im umožní zamestnať sa aj v Maďarsku po absolvovaní odboru - budú pracovať aj s takými prístrojmi, technikami a materiálmi, ktoré sú na Slovensku menej zaužívané (európsky štandard) - sa stanú sebaistejšími, čo im napomôže k tomu, aby si založili vlastné podnikanie v regióne - budú motivovať spolužiakov, aby dosiahli čo najlepšie výsledky v škole a tak zvýšili svoju šancu zúčastniť sa nasledovného projektu - získajú zahraničné kontakty - networking Potenciálne dlhodobé prínosy: - zníženie nezamestnanosti - zvyšovanie imidžu školy ako aj počtu budúcich študentov - zvyšovanie kvality učebných plánov - aktualizácia učebných osnov - vybudovanie dlhodobých partnerských vzťahov s hosťujúcimi firmami - orientácia na celoživotné vzdelávanie – každoročné zvýšenie počtu zapojených účastníkov do projektu mobility
Koordinátor:Stredná odborná skola- Szakközépiskola Rákocziho 23, Královský Chlmec
Kráľovský Chlmec