Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vytvorme príležitosti pre mladých z GEMERA
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035061
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20829 €
Sumár projektu:Plánujeme implementovať tento projekt v roku 2017-2018 a organizovať zahraničnú odbornú stáž pre 9 študentov v troch odboroch: 2 žiaci učebného odboru hostinský - Maďarsko, Budapešť, firma Reštaurácia a kaviareň LIKE 3 žiaci odboru obchodná akadémia a 4 žiaci odboru obchodný pracovník- Maďarsko, Budapešt, firma CBA Kereskedelmi Kft., kde žiaci z odboru obchodná akadémia budú vykonávať administratívne úkony v logisticko-distribučnom centre spoločnosti a žiaci z odboru obchodný pracovník budú pracovať v maloobchodných predajniach CBA. Doba stáže bude 3 týždňe, a žiaci vycestujú v jednej skupine spoločne s 1 sprevádzajúcou osobou v októbri-novembri 2017. Očakávané vzdelávacie výstupy sú popísané v ECVET dokumentoch, a to Memorandum o porozumení a Dohoda o vzdelávaní. Dopad na účastníkov: zvýšené odborné vedomosti a kompetencie v odbore hostinský /rôzne prípravy jedál, stolovanie, prestieranie, špeciality národných krajín/, obchodná akadémia /administrácia, práca s formulármi, korešpondencia, fakturácia/, obchodný pracovník /práca v maloobchodnej prevádzke, v sklade, manažment prevádzky/ Naplnenie projektových cieľov hodnotí hodnotiaci tím, nimi získané výsledky zhrnie projektový koordinátor.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola
Revúca