Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My Business Trip in Budapest
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-035051
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13090 €
Sumár projektu:Naša škola zatiaľ nemá skúsenosti s mobilitnými projektmi. Naši žiaci sa ešte nezúčastňovali zahraničných stáží. Prax im v tuzemsku zabezpečujeme prostredníctvom regionálnych firiem. Hlavným cieľom nášho projektu je, aby sa naši žiaci mohli zúčastniť zahraničnej odbornej stáže, s čím by získali nasledovné hodnotné skúsenosti: - zlepšili by sa im jazykové vedomosti (komunikácia aj odborné výrazy) a odborné skúsenosti - trojtýždňovým zahraničným pobytom by spoznali inú krajinu, inú kultúru, iné tradície, čo ich vedie k lepšiemu pochopeniu spolužitia multikulturálnych spoločností, k tolerancii k iným národom, - môžu vidieť fungovanie podnikateľského prostredia v zahraničných podmienkach, spoznanie podnikateľských noriem v podnikaní, spoznajú legislatívu upravujúcu podnikanie v danej krajine, - môžu spoznať nové technológie v danej oblasti, - stanú sa tak sebavedomejšími, čo im môže pomôcť v budúcnosti získať lepšie pracovné ponuky. Myslíme si, že účasťou na tomto projekte získajú žiaci také plus, na čo počas štúdiu na strednej škole nemajú možnosť. Na trojtýždňovú odbornú stáž by sme chceli poslať 11 našich žiakov z odboru obchodná akadémia. Stáž by sa uskutočnila v októbri 2017. Pracovným jazykom bude anglický jazyk, ale medzi účastníkmi sú aj študenti ovládajúci maďarský jazyk.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola ekonomická Tercium
Košice