Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšovanie odborných zručností v zahraničí
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034987
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26508 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborných zručností účastníkov a zabezpečiť im prax v reálnom prostredí zahraničných firiem, ktoré svojim profilom zodpovedajú ich budúcemu uplatneniu a ktoré sú schopné poskytnúť im takúto prípravu, ktorú by v tuzemských podmienkach nemohli získať. Stáže v portugalskom meste Braga sa zúčastní 14 žiakov študijného odboru pracovník marketingu - blok cestovný ruch a učebného odboru aranžér. Po dobu jedného mesiaca budú účastníci v odbore pracovník marketingu samostatne pracovať v prostredí cestovných kancelárií, informačných centier a komplexov, ktoré organizujú zahraničné zájazdy, poznávacie zájazdy za historickými a prírodnými pamiatkami, adrenalínové zážitky a agroturistiku. Aranžéri budú pracovať ako dekoratéri vo firme, ktorá sa špecializuje na výzdobu interiérov - výkladov, regálov a stien, a tiež v tlačiarni v oddelení návrhu a výroby reklamných predmetov, balenie výrobkov a dekorácií pre vitríny a stánky. Zúčastnia sa aj propagačných akcií, na ktorých budú prezentovať produkty. Počas praxe si budú všetci osvojovať odborné zručnosti, získajú nové kompetencie a uplatnia teoretické znalosti, ktoré budú vyhodnotené pomocou nástroja ECVET. Počas praxe a v bežnom živote budú účastníci aktívne využívať anglický jazyk. Partnerom projektu je vzdelávacie a tréningové stredisko, ktoré pre žiakov zaistí kvalitné praxe vo firmách a sprostredkuje im bohatý kultúrny program. Žiaci vo voľnom čase spoznajú históriu, kultúrne a prírodné pamiatky regiónu Braga a podniknú tiež niekoľko vzdialenejších výletov do významných portugalských a španielskych destinácií. Projekt pomôže zvýšiť kvalifikáciu absolventov, zvýši ich sebavedomie, prehľad o pracovných podmienkach v zahraničných firmách, zlepší ich komunikačné zručnosti, namotivuje žiakov k ďalšiemu štúdiu a k ďalším zahraničným mobilitám, čím posilní ich pozíciu na pracovnom trhu. Vysielajúca organizácia si zlepší svoje postavenie v konkurencii ostatných škôl a získa cenné skúsenosti pre organizovanie ďalších mobilít.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania
Žilina