Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krása, Grafika a Cestovný ruch - Kolárovo v Budapešti
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA102-034969
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27299 €
Sumár projektu:Základným cieľom projektu je realizovať 3-týždňovú zahraničnú odbornú stáž v Budapešti, Maďarsku v septembri 2017 pre 13 študentov z odborov: - cestovný ruch - propagačná grafika - kozmetik/kozmetička - kaderník/kaderníčka Študenti týchto odborov majú len obmedzené možnosti získať praktické zručnosti v rámci odborného výcviku a tento projekt by im umožnil rozvíjať už nadobudnuté vedomosti s poznatkami z medzinárodného pracovného prostredia. Oboznámili by sa naďalej s pracovnou morálkou danej krajiny, v rámci kultúrnych programoch s históriou Maďarska, osvojili by si nové vedomosti o zaujímavostiach Budapešti. Osvojili by si terminológiu svojich odborov a rozvíjali by komunikačnú zručnosť v interakcii so spolupracovníkmi, s nadriadeným, so zákazníkmi. V našom projekte by sme chceli poskytnúť šancu na mobilitu aj žiakom zo znevýhodneného prostredia - ich podiel na projekte sa momentálne odhaduje na približne 50% z celkového počtu účastníkov. Projekt prináša pre účastníkov nasledovné príležitosti: 1. pracovné miesta v oblasti poskytovania hotelových služieb, propagačnej grafiky, kozmetiky a kaderníctva, 2. prispôsobivosť a prácu v nových pracovných podmienkach, 3. lepšie osvojenie cudzieho jazyka, 4. prácu v tíme v medzinárodnom prostredí alebo získanie nových kontaktov po celom svete, 5. navrhovanie, tvorbu a realizáciu grafických produktov v reklamnej a propagačnej grafike v grafických aplikáciach Adobe Design, Illustrator, InDesign (vizitka, svadobné oznámenie, ilustračný plagát, poster, digitalizácia loga, reklamná tabuľa), 6. porovnanie a špecifikovanie rozdielov v slovenskom a maďarskom pracovnom prostredí v reálnych prevádzkach a podnikoch, 7. získať nové vedomosti z odboru cestovný ruch, 8. spoznať najnovšie trendy v službách kozmetiky - elektroporácia, zubné šperky, epilácia cukrovou pastou a pomocou IPL, umelé mihalnice, mezoterapeutické omladenie tváre, fotorejuvenácia, radiofrekvenčné spevnenie pokožky, trvalý make-up 9. postupy profesionálneho farbenia, styling a najnovšie trendy, vysokokvalitné poradenstvo k účesom, liečba problémov pokožky hlavy, profesionálna pomoc v prípade nevydareného farbenia v oblasti kaderníctva Ďalšími očakávanými výsledkami projektu sú rozvíjanie personálnych, jazykových a sociálnych kompetencií, rozvoj prispôsobivosti a adaptácie žiakov, rozvoj vynaliezavosti žiakov v problémových situáciách, rozvíjanie zodpovednosti žiakov, lepšie uplatnenie sa na trhu práce a vytvorenie európskeho štandardu a vyššej kvality odborného vzdelávania.
Koordinátor:Sukromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarskym - Magyar Tannyelvu Magan Szakkozepiskola
Kolárovo