Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladí rómski lídri
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA347-000993
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34200 €
Sumár projektu:Projekt Mladí rómski lídri je zameraný na podporu štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi a podnietenie ich aktívnej účasti na demokratickom živote, podporu dialógu medzi mladými a tvorcami mládežníckych politík, vzájomné učenie a spoluprácu s tvorcami po
Koordinátor:Divé maky, o.z.