Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Youth Guarantees Application on the Local Level (Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni)
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA205-001012
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:67267 €
Sumár projektu:Projekt „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“ sa snaží predstaviť riešenie NEET situácie mladých ľudí, z ktorých sa mnohí hľadania pracovného miesta po čase úplne vzdávajú. Dôvodom je opakovaný neúspech, slabé vyhliadky, nedosta
Koordinátor:nezisková organizácia EPIC