Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative development of entrepreneurial skills of youth
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA202-022599
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:165539 €
Koordinátor:TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Bratislava