Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA107-022434
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:295248.3125 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice