Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA107-022303
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9060 €
Koordinátor:Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen