Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie zručností a kompetencií lektorov v neziskovom sektore
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA104-022453
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4740 €
Koordinátor:eventive, M. Turkovej 1731/46, Trenčín
Trenčín