Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022248
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:119301 €
Koordinátor:Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Košice