Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022169
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:891752 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita v Bratislave
Bratislava