Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022127
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70180 €
Koordinátor:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Bratislava