Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022122
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26752 €
Koordinátor:Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Banská Štiavnica