Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie úrovne kvality výučby anglického jazyka na škole rozvíjaním vybraných kľúčových kompetencií
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022477
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4045 €
Koordinátor:Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves