Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie tvorivosti a motivovanosti študentov pomocou inovatívnych metód výučby
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022473
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13625 €
Koordinátor:Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M.M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš