Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naša škola - dom bez bariér
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA101-022406
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:23945 €
Koordinátor:Piaristicka spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza
Prievidza