Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«European Rainbow: A Guide to teach European Citizenship»
Číslo projektu:2016-1-PT01-KA219-022971_7
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola
Levice