Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ICT road to STEM through TCC (The Information and Communications Technology road to Science, Technology, Engineering and Mathematics through Transnational Collaboration and Communication)
Číslo projektu:2016-1-NO01-KA219-022053_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor: Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
Nitra