Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YOU-TOPIA
Číslo projektu:2016-1-DE03-KA219-022880_8
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
Bratislava